Kenmerken

Het HagaZiekenhuis in Den Haag is een van de grootste algemene ziekenhuizen van Nederland. Het ziekenhuis levert vanuit de kernwaarden zorgzaamheid, innovatie en samenwerking topklinische zorg met een menselijke maat. 

De nieuwbouw is onderdeel van het tweede deel van de renovatie van het bestaande ziekenhuis. De hoofdvorm van het ontwerp is ontstaan door de vraag om verschillende onderdelen van het ziekenhuis samen te voegen op de nieuwe locatie. Door het volume op twee plaatsen in te snoeren ontstaan er drie vormen binnen één gebouwmassa. Door deze ontwerpstrategie was het mogelijk om toch ieder nieuw onderdeel van het ziekenhuis zijn eigen identiteit te geven, terwijl ze onderdeel zijn van het nieuwe geheel.
De drie vormen worden binnen in het gebouwvolume doorsneden door twee groene atria met daarin een brugzone, om beide zijden aan elkaar te verbinden. Dit biedt een continue vorm waardoor er een overzichtelijke routing ontstaat met korte looplijnen. Om deze continuïteit te versterken is gekozen voor vloeiende vormen en ronde lijnen, die tevens het zachte karakter van het gebouw benadrukken. Het ontwerp is ontwikkeld met in achthouding van het zorgconcept Planetree, van waaruit het HagaZiekenhuis werkt. Naast goede oriëntatie, gastvrijheid en licht staat hierbij ook het thuisgevoel centraal.

Opdracht:

Projectmanagement kwaliteitszorg en controle.

Opdrachtgever:

HagaZiekenhuis

Grootte: 

37.500 m2

Architect: 

MVSA Architects

Jaar:

2012 - 2015

Foto's:

MVSA Architects

HAGAZIEKENHUIS

© COPYRIGHT 2017 Abstract Management B.V. | Site door TrendingTopic